0326 554 35 10 Tomruksuyu Mah. Aslanlar Cad. No: 18-A SAMANDAĞ - HATAY 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

A ) Debriyaj balatasının eskimesi

B ) Lastik hava basıncının düşmesi

C ) Depodaki yakıt seviyesinin azalması

D ) Aracın uygun olmayan devirde kullanılması

19. Akümülatörün iki kutup başıı üzerine birden dokunacak Şekilde bir madeni parça konulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Akümülatör kısa devre olur, patlar

B ) Akümülatör daha iyi şan eder

C ) Akümülatörün ömrü artar

D ) Akümülatörün ömrü artar

Park edilirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Daha önce park etmiş araçların çıkmasına engel olmayacak şekilde park etmek.

B ) 5 dakikayı geçmeyecek şekilde park etmek

C ) Bekçisi veya yetkilisi bulunmayan yerlerde park etmemek

D ) İşaretle park yeri olarak belirtilmemiş yerlerde park etmemek

Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan yanlışlardan biridir?

A ) Karşıdan gelen aracın güvenli bir mesafede olduğundan emin olmak

B ) Arkadan gelen araç olmadığı halde dönüş lambalarını kullanmak

C ) Yol ve trafik durumuna göre hareket etmek

D ) İki şeridi birden kullanmak

Aracı çalıştırırken 10–15 saniyeden fazla marş yapılırsa ne gibi arıza olur?

A ) Alternatör yanar

B ) Akümülatör boşalır

C ) Endüksiyon bobini yanar

D ) Far ampulü patlar


Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

A ) Yalnız 3

B ) 1 ve 2

C ) 1 ve 3

D ) 2 ve 3

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

A ) Aküyü şarj etmek

B ) Bujilere giden akımı yükseltmek

C ) Kısa devre olduğunda sistemi korumak

D ) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek

Ağırlık ve boyutları bakımından belirlenen sınırları aşan, bölünmeyen ve başka ulaşım imkânı olmayan özelliklerin karayolu ile taşınması için hangi kuruluştan özel izin alınır?

A ) Emniyet Genel Müdürlüğünden

B ) Ulaştırma Bakanlığından

C ) Karayolları Genel Müdürlüğünden

D ) İçişleri Bakanlığından

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Şaft

B ) Kısa rot

C ) Distribütör

D ) Rot başı

Arızalanan aracın ışık donanımı çalışmıyor ise çekerken alınacak tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Arızalanan bir aracı mutlaka gündüz çekmektir

B ) Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı yansıtıcı veya kırmızı bez, gece ise kırmızı ışık veren veya yansıtan cihaz koyrnaktır

C ) Çekilen aracın arka kısmına, bir gözcü koymak suretiyle diğer sürücüleri ikaz etmektir

D ) Çeken aracın sürücüsünün acil uyarı ışıklarını yakarak diğer sürücülerin dikkatini çekmektir


Şekildeki trafik işaret levhası hangi manevrayı yasaklamaktadır?

A ) «U» dönüşü yapmayı

B ) Geri gitmeyi

C ) Sola dönmeyi

D ) Ada etrafında dönmeyi

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

A ) Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi

B ) İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi

C ) Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması

D ) Kazazedeye yakın mesafede durulması

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu hangi sıklıkta toplanır?

A ) On beş günde bir

B ) Ayda bir

C ) İki ayda bir

D ) Altı ayda bir

Karayolu üzerinde hareket halinde en az bir aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Trafik

B ) Kaza

C ) Trafik Kazası

D ) Felekat

Kalbin durmasından sonra, kalp masajı kaç dakika içinde yapılırsa yararlı olabilir?

A ) 3 - 5

B ) 5 -10

C ) 10 - 20

D ) 20 - 30

Kavşaklarda tünellerde, köprülerde, bağlantı yolarında ve buralara yerleşim yerlerinde 5 metre yerleşim yerleri dışında 100 metre mesafe içinde ne yapmak yasaktır?

A ) Durmak

B ) Yavaşlamak

C ) Duruş yapmak

D ) Duraklamak

İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne denir?

A ) Kamyonet

B ) Kamyon

C ) Römork

D ) Arazi taşıt

Fren hidrolik kabındaki hidrolik yağının seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?

A ) Haftalık

B ) Günlük

C ) Aylık

D ) Altı aylık

Vites değiştirirken ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren pedalına tam basılmamıştır

B ) Gaz pedalına tam basılmamıştır

C ) Debriyaj pedalına tam basılmamıştır

D ) Jigle düğmesi çekilmemiştir

Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

A ) Ezikli yaralar

B ) Delici yaralar

C ) Kesik yaralar

D ) Parçalı yaralar

Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Ön tekerlekler durur

B ) Arka tekerlekler durur

C ) Ön ve arka tekerlekler birlikte durur

D ) Ön ve arka tekerlekler ayrı, ayrı durur

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A ) 2

B ) 5

C ) 7

D ) 10

Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının, duraklarını gösteren işaret levhalarına, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 15

B ) 20

C ) 25

D ) 30

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

A ) 50 - 10

B ) 100 - 20

C ) 150 - 30

D ) 200 - 40

Aracın kilometre saati hiçbir değer göstermiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yağı azalmıştır

B ) Yağı fazladır

C ) Araç çok yavaş gidiyordur.

D ) Teli kopmuştur

Araçta sigortalardan biri atmış ise yerine ne tip sigorta takılır?

A ) Aynı büyüklükte sigorta

B ) Tel sarılmış sigorta

C ) Sigara kâğıdı sarılmış sigorta

D ) Aynı amperde sigorta

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

A ) Konuşabilmesi

B ) Renginin morarması

C ) Nefes almasının durması

D ) Acı çekip ellerini boynuna götürmesi

Sürücü adaylarında işitme yetersizlikleri olması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

A ) Bu kimseler hiçbir şekilde sürücü belgesi alamazlar

B ) Araç kullanırken yanlarında birisi bulunmak şartı ile sürücü belgesi alabilirler

C ) İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa sürücü belgesi alabilirler

D ) Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile sürücü belgesi alabilirler

Lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan P 215 / 55 R16 89H ibare lastiğin hangi kısmının ölçümüdür?

A ) Taban Genişliği,

B ) Yanak

C ) Yanak yüksekliği,

D ) Jant Çapı

Bujilere, ateşleme sırasına göre akım dağıtan parça aĢağıdakilerden hangisidir?

A ) Distribütör

B ) Karbüratör

C ) Konjektör

D ) Akümülatör

Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Motorun devri artırılır.

B ) Açık camlar varsa kapatılır.

C ) Önemsenmez yola devam edilir.

D ) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi

B ) Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi

C ) Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi

D ) Boğucu sargı (turnike) uygulanması

Turnike (sıkma bağı) olarak kullanılacak malzeme nasıl olmalıdır?

A ) 5-6 cm enli elastik malzeme

B ) İnce elastik malzeme

C ) Büyük ve kalın bağlama malzemesi

D ) İnce, esneyen sağlam malzeme

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A ) Kendi kendine kurallar koymak

B ) Bencilce davranışlarda bulunmak

C ) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D ) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A ) Öfke

B ) Empati

C ) Bencilik

D ) Sorumsuzluk

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

A ) Kanamanın sızıntı şeklinde olması

B ) Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması

C ) Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması

D ) Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile • Yer işaretlemelerini • Trafik işaret levhalarını • Işıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A ) Belediyelerin

B ) Emniyet Genel Müdürlüğünün

C ) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün

D ) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

En etkili suni solunum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ağızdan ağza

B ) Burundan ağza

C ) Ağızdan buruna

D ) Holger-Nielsen metodu

Virajlarda tekerleklerin farklı açılarda ve hızlarda dönmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Direksiyon sistemi

B ) Diferansiyel sistemi

C ) Fren sistemi

D ) Öndüzen sistemi

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak • Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

A ) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına

B ) Karayolları Genel Müdürlüğüne

C ) Emniyet Genel Müdürlüğüne

D ) İçişleri Bakanlığına

Göğüs veya sırt bölgesinde bir açık yara görülürse ilk önce aşağıdakilerden hangisi yerine getirilir?

A ) Yara üzerine tentürdiyotlu pamuk kapatılır

B ) Yara, açıkta bırakılarak hastaneye sevk edilir

C ) Yara, temiz elle hemen kapatılarak göğüs boşluğuna hava girmesi engellenir

D ) Hiçbir şey yapmadan olay yerine hekimin gelmesi beklenir

Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

A ) Yaralıya uzak mesafede çalışması

B ) Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması

C ) Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi

D ) Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi

Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

A ) Eksantrik dişlisine

B ) Mahruti dişlisine

C ) Volan dişlisine

D ) Krank dişlisi

Yılan veya akrebin soktuğu bölgenin kalbe göre seviyesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Kalp seviyesinden yukarıda tutulur.

B ) Kalp ile aynı seviyede tutulur.

C ) Kalp seviyesinden aşağıda tutulur

D ) Sokulan bölgenin seviyesi önemli değildir.

Bayılma sırasında aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

A ) Hareket

B ) Solunum

C ) Dolaşım

D ) Sindirim

Kalbe yakın yerdeki bir kanamada kalbin atışına bağlı kesik, kesik fışkırma tarzında görülen kanama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lenf kanaması

B ) Kılcal damar kanaması

C ) Toplardamar kanaması

D ) Atardamar kanaması

Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

A ) 10

B ) 20

C ) 30

D ) 40

Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

A ) Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması

B ) Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi

C ) Klimanın yeteri kadar serinletmemesi

D ) Araç yakıtının azalması

Yaralanmalarda, genel ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yara üzerine tentürdiyot sürmek ve yarayı sarmak

B ) Yara üzerine merhem sürmek ve yarayı sarmak

C ) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra, yara yeri üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevkedilir

D ) Yara temiz sargı bezi ile kapatılır, yaralı bölge üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevk edilir.

Kanama sonucu en az ne kadar kan kaybedilirse hayatı tehlike görülmeye başlar?

A ) % 5

B ) % 10

C ) % 20

D ) % 60
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?