0326 554 35 10 Tomruksuyu Mah. Aslanlar Cad. No: 18-A SAMANDAĞ - HATAY 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Alkol ve uyuşturucu alışkanlığı ileri derece olan kimselerin sürücü belgesi alabilmeleri konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Hiç bir şekilde alamazlar

B ) Almalarında sakınca yoktur

C ) Tedaviye devam ettikleri süre içinde alabilirler

D ) Araç başında kullanmadıkça alabilirler

Trafik kazası geçirerek bel omuru hasar gören yaralı nasıl sevk edilir?

A ) Derhal bir otomobilin içine konarak.

B ) Kesinlikle bir sedye temin edilerek.

C ) Motosikletin üzerine oturtularak.

D ) Olay yerine hekimin gelmesi beklenir

Ticari araç sürücüsünün güzergâh belirlenirken aşağıda- kilerden hangisine dikkat etmesine gerek yoktur?

A ) Gideceği güzergâhı, verilen adrese göre, gerekirse kara- yolları haritasından ve/veya navigasyon cihazından ya- rarlanarak belirler.

B ) Günlük hava ve yol koşullarına, yükün veya eşyanın özelliklerine göre zaman ve mola planlaması yapar.

C ) Gidilecek güzergâhta yağmur ve kar yağıyorsa seferi er- teler.

D ) Gerekirse yol durumu, mesafesi ve zaman konusunda müşteriyi bilgilendirir.

Marşa basıldığında “Tık” diye ses gelip marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aracın el freni çekiktir

B ) Debriyaj arızalıdır

C ) Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır

D ) Akümülatör kutup başları gevşektir

Bir kaza durumunda ilk yardım nerede uygulamaya başlanır?

A ) Hastanenin acil servisinde

B ) Kazanın olduğu olay yerinde

C ) Sağlık ocağında

D ) Cankurtaranda

Kışın akümülatörün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Akümülatörün içerisine saf su konur

B ) Akümülatörün içerisine antifriz konur

C ) Akümülatör tam şarj ettirilir

D ) Akümülatör yarım şarj ettirilir

Aşağıdakilerden hangisi römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır?

A )

B )

C )

D )

Yaralanmalarda, genel ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yara üzerine tentürdiyot sürmek ve yarayı sarmak

B ) Yara üzerine merhem sürmek ve yarayı sarmak

C ) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra, yara yeri üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevkedilir

D ) Yara temiz sargı bezi ile kapatılır, yaralı bölge üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevk edilir.

Karayolunun taşıt yolu kenarıyla gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmına ne denir?

A ) Yaya yolu

B ) Banket

C ) Taşıt yolu

D ) Şerit

Aracın kampanaları el ile kontrol edildiğinde aşırı ısınmışsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diferansiyel ayarları bozuktur

B ) Fren ayarları bozuktur

C ) Vites kutusu ayarı bozuktur

D ) Motor ayarları bozuktur

Tescil işlemleri geciken araçların geçici olarak trafiğe çıkarılması için aşağıdakilerden hangilerinin alınması zorunludur?

A ) Kasko sigorta belgesinin ve tanıtma plakalarının

B ) Tescil plakalarının ve tescil plaka

C ) Geçici trafik belgesinin ve geçici tescil plakalarının

D ) Trafik belgesi ve tescil plakalarının

Büyükşehir belediyelerinin trafik birimleri aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli veya yetkili değildir?

A ) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzenini sağlayacak durumda bulundurmak

B ) Gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak

C ) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak

D ) Şehir içi yollarda trafik zabıtası olarak görev yapmak

Motor çok sıcaksa radyatöre konulacak su nasıl olmalıdır?

A ) Soğuk ve kireçsiz

B ) Soğuk ve temiz

C ) Ilık ve kireçsiz

D ) Sıcak ve temiz

Araçta, eksozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motor hararet yapmıştır

B ) Motor yağı fazladır

C ) Eksoz susturucusu deliktir

D ) Hava filtresi deliktir

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Ayna dişlisi

B ) istavroz dişlisi

C ) Kavrama

D ) Karbüratör

Depodaki yakıtın azaldığını sürücüye bildiren gösterge hangisidir?

A ) Yakıt göstergesi

B ) Şarj göstergesi

C ) Yağ göstergesi

D ) Hararet göstergesi

Sağa dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) İşaret verilir, yolun gidişe ayrılan kısmın soluna yanaşılır, hız azaltılır ve dar kavisle dönüşe geçilir

B ) İşaret verilir, yolun ortasına yanaşılır, hız azaltılır geniş kavisle dönüşe geçilir

C ) İşaret verilir, yolun sağına yanaşılır, hız azaltılır dar kavisle dönüşe geçilir

D ) Hız artırılır orta şeride girilir, işaret verilir, geniş kavisle dönüşe geçilir

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

A ) Beden dilinin

B ) Bencilliğin

C ) İnatlaşmanın

D ) Tahammülsüzlüğün

Trafik polisinin, ışıklı trafik işaret cihazlarının, trafik işaret levhalarının ve yer işaretlerinin bir arada bulunması halinde bunlara uymadaki öncelik sırası nasıl olmalıdır?

A ) Trafik polisi, ışıklı işaret cihazı, işaret levhası ve yer işaretleri sırasına göre

B ) Işıklar, trafik polisi, işaret levhaları ve yer işaretleri sırasına göre

C ) İşaret levhaları, yer işaretleri trafik polisi ve ışıklı işaret cihazları sırasına göre

D ) Yer işaretleri, işaret levhalan, ışıklı cihazlar ve trafik polisi sırasına göre

Park edilirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A ) Aracın yanında gözcü bulundurulması

B ) Motoru durdurup el freninin çekilmesi

C ) Acil uyarı ışıklarının yakılması

D ) Aracı park yerindeki görevliye teslim etmesi

Aracın fazla yakıt sarfiyatı nasıl anlaşılır?

A ) Siyah eksoz dumanından

B ) Mavi eksoz dumanından

C ) Sarı eksoz dumanından

D ) Beyaz eksoz dumanından

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A ) Öfke

B ) Empati

C ) Bencilik

D ) Sorumsuzluk

Direksiyon sistemi bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A ) Direksiyon mili yağına

B ) Direksiyon mahruti dişlisi yağına

C ) Direksiyon istavroz dişlisi yağına

D ) Direksiyon kutusu yağına

Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olanlar için alınabilecek ilk yardım önlemlerindendir?

A ) Hastanın kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulur

B ) Kanama durdurulur ve yüz üstü yatar pozisyona alınır.

C ) Hastanın kanaması durdurulur ve vücut sıcaklığı düşürülür

D ) Kanama durdurulur ve şok pozisyonuna alınır

Lastik tekerlekli traktör için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Ticari amaçla yük taşıması izne bağlıdır

B ) Römork veya yarı römorklarında oturmaları şartıyla insan taşınabilir

C ) Römorktaki yük üzerinde insan taşıyabilir

D ) Tarım işleri için imal edilmiştir

Platin ile tevzi makarası aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?

A ) Karbüratör

B ) Distribütör

C ) Endüksiyon bobini

D ) Konjektör

Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilk yardım çantasında bulundurulur?

A ) Tentürdiyot

B ) Yara merhemi

C ) Üçgen sargı bezi

D ) Oksijenli su

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde yaralıya yapılması gerekli ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Kaza yerine polis çağırmak

B ) Yaralıya ilaç vermek

C ) Araçları kaza yerinden çekmek

D ) Kanamayı durdurmak

Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

A ) Kalbi düzensiz çalışanlara

B ) Normal solunum faaliyeti yapanlara

C ) Yarım saat önce solunumu durmuş olanlara

D ) 4 - 6 dakika önce solunumu durmuş olanlara

Desibel ne ölçüsü birimidir?

A ) Elektrik ölçüsü

B ) Kalp basıncı

C ) Ses

D ) Titreşim

Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

A ) Göz bebeklerinin genişlemesi

B ) Solunumun yüzeyselleşmesi

C ) Kan basıncının artması

D ) Nabzın yavaşlaması

Araca yüklenen yükün, ağırlık ve yüksekliği arttıkça aşa- ğıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A ) Aracın Bakımını yaparken kolaylık sağlar.

B ) Yakıt tasarrufunu artırır

C ) Viraj ve viyadüklerde kontrolün zayıflamasına sebep olur

D ) Kapı kilitlerine arızaya sebep olur

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne denir?

A ) Dingil ağırlığı

B ) Taşıma sınırı

C ) Yüklü ağırlık

D ) Gabari

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

A ) Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak

B ) Geçme yasağı olan yerlerden geçmek

C ) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak

D ) Arkadan çarpmak

Zehirlenmelerde ilk yardım olarak yoğurt verilmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Egzoz gazı zehirlenmelerinde verilir.

B ) İlaç zehirlenmelerinde verilir.

C ) Kimyasal madde ile zehirlenenlere verilir.

D ) Zehirlenmelerde hastaya yoğurt yedirmenin yararı yoktur.

Kesik kesik çizilmiş olan yol çizgisi boyunca aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılabilir?

A ) Kurallara uymak suretiyle iki şerit birden kullanılabilir

B ) Kurallara uymak şartıyla öndeki araçlar geçebilir

C ) Şeritlerden hangisi daha düzgün ise o şeritten gidilir

D ) Hiçbir sebeple bir şeritten diğerine geçilmez

Kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine, yaya, okul ve demiryolu geçitlerine, iki şeritli ve iki yönlü köprü ve tünellere yaklaşırken, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A ) Her ne sebeple olursa olsun durmak

B ) Her ne şekilde olursa olsun geri dönmek

C ) Her ne sebeple olursa olsun geri gitmek

D ) Öndeki araçları geçmek

Boyun omurlarından yaralandığından şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Solunum kontrolü

B ) Dolaşım Kontrolü

C ) Çeneyi yukarı kaldırma

D ) Sırt üstü düz bir zemine yatırmak

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir, bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A ) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir, hiçbir sebeple çizgilerin soluna geçilemez

B ) Yolu tek yönlü hale getirmiştir, ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır

C ) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir, öndeki araçları geçmek yasaktır

D ) Çizgi boyunca durma, duraklama ve park etme yasağı konmuş anlamındadır, bu yasağa uyulur


Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A ) Dönel kavşak yaklaşımını

B ) Yolun iki şeride ayrıldığı

C ) İleri ve sağa mecburi yönü

D ) Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiği

Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.

B ) Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

C ) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.

D ) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

Akümülatörün kendiliğinden boşalmasının (deşarj olmasının) sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Akümülatörün üst kısmında pislikler birikmiştir

B ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

C ) Akümülatörün kutup başları oksitlidir

D ) Akümülatörün kutup başları sıkıdır

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmi- ni, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belir- leyen belgeye ne denir?

A ) Sevk irsaliyesi

B ) Taşıma senedi

C ) Yetki belgesi

D ) Taşıt belgesi

El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A ) Kam mili ısınır fren tutmaz

B ) Krank mili ısınır, fren tutmaz

C ) Fren sisteminin hidroliği azalır

D ) Kampanaları ısınır, fren tutmaz

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kutlananlara göre yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A ) Geçiş üstünlüğü

B ) Geçiş kolaylığı

C ) Geçiş hakkı

D ) Geçiş yolu

Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Duran araca ilk hareketi vermek

B ) Aracın emniyetli olarak hızını azaltmak

C ) Duran aracı sabitlemek

D ) Aracın emniyetli olarak durmasını sağlamak

I. Ambulansa eskortluk yapmak II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III

D ) I, II ve III.

Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?

A ) Soğutma

B ) Marş

C ) Yağlama

D ) Şarj

Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Şok pozisyonu

B ) Yarı oturuş pozisyonu

C ) Baş geri-çene yukarı pozisyonu

D ) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarındandır?

A ) Sekman

B ) Diferansiyel kapağı

C ) Amortisör

D ) Jant
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?