0326 554 35 10 Tomruksuyu Mah. Aslanlar Cad. No: 18-A SAMANDAĞ - HATAY 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yüz üstü yatış

B ) Yarı yatış

C ) Sırt üstü yatış

D ) Yarı oturuş

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

A ) Şaft

B ) Motor

C ) Tekerlek

D ) Vites kutusu

Fren yapıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Konjektör arızalıdır

B ) Fren müşiri arızalıdır

C ) Flâşör arızalıdır

D ) Geri vites müşiri arızalıdır


Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği “hızlandırma” talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken hastalar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Açık veya kapalı göğüs yarası olanlar

B ) Aşırı derecede geniş yanık yarası olanlar

C ) Burkulma ve çıkık gibi durumları olanlar

D ) Ağır kanamalı yarası olanlar

Süspansiyon sisteminin elemanlarından biri aşağıdakilerde hangisidir?

A ) Direksiyon

B ) Şaft

C ) Amortisör

D ) Krank mili


Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A ) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu

B ) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığı

C ) Bütün yasakların sona erdiğini

D ) Duraklama ve park etme yasağını

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yükle birlikte yolcu taşınması gerektiği hallerde alınacak tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yolcuların ön kısma oturtulması, yüklerin arka kısma sağlamca yerleştirilmesi

B ) Yolcuların ön kısma oturtulması, yüklerin arka kısma sağlamca yerleştirilmesi

C ) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması, yolcuların ayrı bir yerde oturtulması

D ) Yolcuların arka kısma oturtulması, yükün ön kısma sağlamca yerleştirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

A ) Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması

B ) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

C ) Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi

D ) Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

Trafik kazalarında aşağıdakilerden hangisi doğrudan sürücüden kaynaklanan bir sebeptir?

A ) Aracın teknik bakım yetersizliği

B ) Havanın yağışlı olması

C ) Alkollü araç kullanılması

D ) Lastik patlaması

• İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir. • Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir. • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır. • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar. • Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

A ) Rentek manevrası

B ) Ayak bileklerinden sürükleme

C ) Koltuk altından tutarak sürükleme

D ) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etki- ler?

A ) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması

B ) Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması

C ) Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması

D ) Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması

Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevi değildir?

A ) Sürücü kurslarını denetlemek

B ) Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek

C ) Sürücü adaylarının sınavlarını yapmak

D ) Duran ve akan trafiği düzenlemek

Yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Silindirlere benzin-hava karışımı göndermek

B ) Silindirlere yağ karışımı göndermek

C ) Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek

D ) Diferansiyele yağ karışımı göndermek

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uy- gulamalarından değildir?

A ) Koruma

B ) Kurtarma

C ) Bildirme

D ) Tedavi etme

Aracın aküsünde su kaybının fazla olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Konjektörün (regülatör) arızalı olması

B ) Kondansatörün (meksefe) arızalı olması

C ) Karbüratörün arızalı olması

D ) Bujilerin arızalı olması

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A ) Dolaşım sistemi

B ) İskelet sistemi

C ) Sinir sistemi

D ) Sindirim sistemi

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

A ) Debriyaj balatasının eskimesi

B ) Lastik hava basıncının düşmesi

C ) Depodaki yakıt seviyesinin azalması

D ) Aracın uygun olmayan devirde kullanılması

Tehlikeli madde taşıyan araçların park etmesi ve duraklaması halinde, emniyet tedbiri olarak ne yapılmalıdır?

A ) Aracın önüne ve arkasına yansıtıcılar konmalıdır

B ) Aracın önüne ve arkasına kırmızı ışıklı cihazlar konmalıdır

C ) Aracın önüne ve arkasına kırmızı bezler asılmalıdır

D ) Sürücünün hizmetlinin veya bir bekçinin gözetiminde bulundurulmalıdır

Holger – Nielsen metodu (sırttan bastırma, dirseklerden yukarı kaldırma) ile suni solunum uygulanacak olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?

A ) Yüzüstü

B ) Yan yatış

C ) Sırt üstü

D ) Yan oturuş


Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I. Dar bir kavisle dönmeli II. Yayanın geçmesini beklemeli III. Sola dönüş lambasını yakmalı IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

A ) I ve IV.

B ) II ve III.

C ) I, II ve III.

D ) II, III ve IV.


Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

A ) Hızını artırmalı

B ) Önündeki aracı geçmeli

C ) Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı

D ) Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli

Burkulma bölgesinde şişmeyi önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A ) Kalp seviyesinden yukarıda ve sıcak tutulur

B ) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulur

C ) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulur

D ) Kalp seviyesinden aşağıya sallanır ve soğuk tutulur

Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz, korna da çalışmaz ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Benzin otomatiği arızalıdır

B ) Bujiler çalışmıyordur

C ) Yağ pompası arızalıdır

D ) Akümülatörün kutup başları gevşektir

Çeşitli sebeplere bağlı olarak kan dolaşımının giderek azalması ve kaybolması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Koma

B ) Bayılma

C ) Şok

D ) Hastalık

Aşağıdakilerden hangisi kapalı karın yaralanması belirtilerindendir?

A ) Yara yerinden dışarıya kanama

B ) Darbe alınan yerde görülen sertlik

C ) Vücut sıcaklığının artması

D ) Organların dışarı sarkması

Host/hostes temizlik kontrollerini kiminle yapar?

A ) Araç personelinden biri ile yapar.

B ) Şoför ve ikinci kaptanla yapar.

C ) Otobüsün sahibi ile yapar.

D ) Yolculardan birisi ile yapar.

Su ile soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratör

B ) Alternatör

C ) Hararet (ısı) göstergesi

D ) Dinamo

Araçlarda ilk yardım çantası neden bulundurulmalıdır?

A ) Muhtemel bir trafik kazasında yaralılara önlem almak için

B ) Araç muayenelerinde göstermek için

C ) Araçlarda donanım eksikliğini gidermek için

D ) Trafik denetimlerinde göstermek için

Hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışında- dır?

A ) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri

B ) Yolcu terminalleri

C ) Taşıma işleri komisyoncuları

D ) Resmi taşıtlar

Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeylerini yola atıp dökerek keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle, yaya ve taşıt trafiğinin seyir emniyetini ihlal ederek veya tehlikeye düşürerek araç sürülmesi aşağıdaki suçlardan hangisi sayılır?

A ) Aracın trafikten men edilmesi

B ) Tedbirsiz ve saygısız araç sürmek

C ) Meslek ve sanatta acemilik

D ) Sürücünün araç kullanmaktan men edilmesi

Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi kaç yıldır?

A ) 2

B ) 3

C ) 4

D ) 5

Ticari araç sürücüsü yola çıkmadan önce yasal olarak araçta bulundurması gereken resmi evrakları bulundurmak ve bu evrakların her iş öncesi araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmek zorundadır. Buna göre araçta bulundurulması zorunlu olan evraklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A ) Mesleki yeterlilik belgesi(SRCbelgesi) ve sürücü belgesi

B ) Taşıma senedi ile yükün sevk irsaliyesinin birer nüshası- nı taşıtlarında bulundurmaları zorunludur.

C ) Kasko poliçesi

D ) Tescil ve trafik belgesi (ruhsat)

Araçta eksozdan mavi duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Motor yağında su vardır

B ) Motor yağ yakıyordur

C ) Yakıtta su vardır

D ) Motor fazla benzin yakıyordur

Banket için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Tırmanma şeridi olduğu

B ) Zorunlu hallerde taşıtlarca da kullanılabileceği

C ) Ağır taşıtların kullanımı için ayrıldığı

D ) İki yol arasında ayırıcı olduğu

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

A ) Aracın tüm lastiklerine

B ) Aracın ön lastiklerine

C ) Motordan hareket eden çekici yöndeki lastiklere

D ) Motordan hareket almayan lastiklere

Güneş çarpması sonucu görülen yüksek ateşten ilk önce hangi organımız etkilenir?

A ) Akciğer

B ) Beyin

C ) Böbrek

D ) Kalp


Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

A ) Yalnız III

B ) I ve II.

C ) I ve III.

D ) I, II ve III.

Bayılma sonucu bilinci kaybolmuş insana solunum yolunun tıkanmaması için aşağıdakilerden hangi pozisyon verilir?

A ) Oturuş

B ) Yüzü koyun yatış

C ) Sabit yan yatış

D ) Sırt üstü yatış

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Aracın motorunu çalıştırabilmek

B ) Aracın hareket etmesini engellemek

C ) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek

D ) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak


Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

A ) Virajlı

B ) Eğimli

C ) Kasisli

D ) Kaygan

Motor çalışırken yağ göstergesi basınç göstermiyorsa arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Radyatörde su yoktur

B ) Karbüratöre benzin gelmiyordur

C ) Karterde yağ kalmamıştır

D ) Depoda benzin yoktur

Kırıklar tespit edilmezse aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Kan dolaşımı hızlanabilir

B ) Tansiyon yükselebilir

C ) Felç veya iç kanama olabilir

D ) Vücut sıcaklığı artabilir

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

A ) Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak

B ) Geçme yasağı olan yerlerden geçmek

C ) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak

D ) Arkadan çarpmak


Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A ) I. Yol ver II. Girişi olmayan yol

B ) I. Dur II. Taşıt trafiğine kapalı yol

C ) I. Taşıt trafiğine kapalı yol II. Girişi olmayan yol

D ) I. Azami hız sınırlaması II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

Geçiş Üstünlüğüne sahip araçların geçiş üstünlüğü hakkını kullanma şartı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Bu araçları kullanan sürücülerin gerekli görmesi şartıyla

B ) Bu araçların işletilmesinde zorunlu olan görevlilerden istemesi şartıyla

C ) Bu araçların görevli olması sesli ve ışıklı işaretlerinin bir arada kullanılması şartıyla

D ) Trafiğin tıkanıp durması ve bu araçların bir an önce yererine gitmesi şartıyla

Bir otobüs ile bir kamyonun emniyetle geçemeyecek kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine de bu işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A ) Sürücüler anlaşarak geçerler

B ) Otobüs sürücüsü kamyona

C ) Kamyon sürücüsü otobüse

D ) Şeridi daralmış olan diğerine

Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A ) Yolcuları aracın sağ tarafından indirip bindirmesi

B ) Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi

C ) Araç tam olarak durmadan kapıları açması

D ) Arka kapıdan indirip ön kapıdan bindirmesi

Karbüratör aşağıdaki parçalardan hangisinin üzerindedir?

A ) Emme manifoldu

B ) Eksoz manifoldu

C ) Yakıt deposu

D ) Radyatör
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?