0326 554 35 10 Tomruksuyu Mah. Aslanlar Cad. No: 18-A SAMANDAĞ - HATAY 09:00 – 18:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A ) Termostat çıkartılmalı

B ) Eskimiş bujiler değiştirilmeli

C ) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli

D ) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı

İki ve dört zamanlı motorlar aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

A ) Uçak motorlarında

B ) Araç motorlarında

C ) Jet motorlarında

D ) Helikopter motorlarında

Acil yardım haberleşmesinde 112 ye bilgi verirken aşağıdaki işlemlerden hangisi gereksizdir?

A ) Olay yerinin tam adresi

B ) Yolun asfalt veya stabilize olduğunun belirtilmesi

C ) 112’deki görevlinin telefonu kapatmasının beklenmesi

D ) Yaralı sayısının belirtilmesi

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler. II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır. III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

A ) I ve II.

B ) I ve III.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Kaza sonrası, maddi hasar miktarı, iş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Trafik kazalarıyla ilgili olarak yukarıda verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A ) Ülke ekonomisini

B ) Kasko sigortasının önemini

C ) Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını

D ) Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini


Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A ) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini

B ) Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini

C ) Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini

D ) Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklama- lardan hangisi doğrudur?

A ) Fren mesafesini kısaltır,

B ) Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar.

C ) Fren mesafesini uzatır,

D ) ABS ile frenleme, fren pedalı pompalamak ya- pılmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesi- dir?

A ) Sürücü belgesi

B ) Araç imalat belgesi

C ) Araç tescil belgesi (ruhsatname)

D ) Servis bakım belgesi

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak

B ) Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak

C ) Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak

D ) Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek

I. Hoşgörülü olunması II. Bencillikten uzak durulması III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A ) Yalnız I.

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?

A )

B )

C )

D )

Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Zehirlenme

B ) Şok

C ) Koma

D ) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanması

Aşağıdaki kemik kırıklarının hangisinde atelle tespit uygulaması yapılmaz?

A ) Kalça

B ) Köprücük

C ) Önkol

D ) Kaburga

Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

A )

B )

C )

D )

Yasaklanmış yerlere park etmiş olan araçların yetkililerce kaldırılıp götürülmesi dolayısıyla yapılmış olan bütün masrafları kim ödemek zorundadır?

A ) Park yerinde sorumlu olan görevliler

B ) Aracın sürücüsü veya sahibi

C ) Park yeri yapmakla sorumlu olan kuruluşlar

D ) Araçta görevli bulunan hizmetli

Ruhi yapının sürücülükteki önemi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Ruhi yapı sürücülükte çok önemlidir

B ) Ruhi yapı sürücülükte önemli değildir

C ) Ruhi yapı sürücülükte bazen önemlidir

D ) Ruhi yapı sadece yolcularla ilişkiler açısından önemlidir

Karayolu üzerinde hareket halinde en az bir aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A ) Trafik

B ) Kaza

C ) Trafik Kazası

D ) Felekat

I. El freninin çekilmesi II. Kontağın kapatılması III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

A ) Yalnız I.

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Omurga boşluğunda hangi vücut sisteminin bir bölümü faaliyet gösterir?

A ) Hareket

B ) Sindirim

C ) Solunum

D ) Solunum

Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A ) Ön tekerlekler durur

B ) Arka tekerlekler durur

C ) Ön ve arka tekerlekler birlikte durur

D ) Ön ve arka tekerlekler ayrı, ayrı durur

Donmaya maruz kalan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Serin bir ortamda uyutulur

B ) Sıcak bir ortamda masaj yapılır

C ) Soğuk içecek verilir

D ) Uyuması engellenir

Jigle devresi aşağıdaki parçalardan hangisinde bulunur?

A ) Radyatörde

B ) Karbüratörde

C ) Vites kutusunda

D ) Diferansiyelde

Arızalanan aracın ışık donanımı çalışmıyor ise çekerken alınacak tedbirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Arızalanan bir aracı mutlaka gündüz çekmektir

B ) Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı yansıtıcı veya kırmızı bez, gece ise kırmızı ışık veren veya yansıtan cihaz koyrnaktır

C ) Çekilen aracın arka kısmına, bir gözcü koymak suretiyle diğer sürücüleri ikaz etmektir

D ) Çeken aracın sürücüsünün acil uyarı ışıklarını yakarak diğer sürücülerin dikkatini çekmektir

Benzinle çalışan bir araçta hava filtresi tıkalı ise aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Motor az yağ yakar

B ) Motor çok benzin yakar

C ) Motor çok yağ yakar

D ) Motor az benzin yakar

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A ) 80

B ) 90

C ) 100

D ) 110

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın görevi değildir?

A ) Trafik kazalarıyla ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini vermek

B ) Karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak

C ) Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek

D ) Her ilde trafik kazaları için ambülâns bulundurmak

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

A ) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması

B ) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması

C ) Kaza yapma riskinin azalması

D ) Sürüş yeteneğinin artması

Araç bakımının zamanında ve uygun şekil- de yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

A ) Yakıt tasarrufuna

B ) Hız sınırlarının aşılmasına

C ) Yakıt tüketiminin artmasına

D ) Trafik yoğunluğunun azalmasına


Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A ) 1 - 2 - 3

B ) 2 - 1 - 3

C ) 3 - 1 - 2

D ) 3 - 2 - 1

Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi ile ilgilidir?

A ) Omurga - Beyin

B ) Akciğer - Gırtlak

C ) Kalp - Damar

D ) Mide - Karaciğer

Kalbe yakın yerdeki bir kanamada kalbin atışına bağlı kesik, kesik fışkırma tarzında görülen kanama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lenf kanaması

B ) Kılcal damar kanaması

C ) Toplardamar kanaması

D ) Atardamar kanaması

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan han- gisi doğrudur?

A ) Fren mesafesini kısaltır,

B ) Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar.

C ) Fren mesafesini uzatır,

D ) ABS ile frenleme, fren pedalı pompalamak yapılmalıdır.

Dizel motorların yakıt sisteminde, günlük yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yağ deposunun suyunun alınması

B ) Yakıt deposunun suyunun alınması

C ) Karbüratörün temizlenmesi

D ) Yağ filtresinin temizlenmesi

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A ) Çok dikkatli olduğu

B ) Çok tecrübeli olduğu

C ) Trafik kuralına uymadığı

D ) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

A ) Asit

B ) Alkol

C ) Antifriz

D ) Saf su

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’ na göre ti- cari belge niteliğinde değildir?

A ) Sevk irsaliyesi

B ) İrsaliyeli fatura

C ) Taşıma irsaliyesi

D ) Hisse senedi

Kazazedenin karın bölgesinde yukarıdan aşağı (boylamasına) yara varsa, yara kenarlarının birbirine yaklaşmasını sağlamak için ayaklarına hangi pozisyon verilmelidir?

A ) Ayaklar gergin tutulur

B ) Dizler yukarı bükülür

C ) Ayaklar birbirinden uzaklaştırılır

D ) Ayaklar birbiri üstüne getirilir

Bayılma nedir?

A ) Geçici olarak kendinden geçmedir

B ) Solunumda sayı olarak düşmedir

C ) Vücutta su kaybıdır

D ) Nabız atımının durmasıdır

Araç geri vitese takılmak istendiğinde takılmıyorsa aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A ) Debriyaj pedalından ayak çekilip yeniden basılır

B ) Gaz pedalından ayak çekilip yeniden basılır

C ) Gaz pedalına sonuna kadar basılır

D ) Fren pedalına sonuna kadar basılır


Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A ) Araç trafiğine kapalı yolu

B ) Hız sınırlaması sonunu

C ) Öndeki taşıtı geçme yasağını

D ) Geçme yasağı sonunu

Bir araç için gerekli olan sürekli elektrik enerjisini hangisi sağlar?

A ) Marş sistemi

B ) Ateşleme sistemi

C ) Soğutma sistemi

D ) Şarj sistemi

Araç çalıştırılıp hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) El freni çekilidir

B ) Lastiklerin havası fazladır

C ) Jigle düğmesi çekilidir

D ) Motor yağı eksilmiştir

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A )

B )

C )

D )

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

A ) Dinamo

B ) Vites Kutusu

C ) Diferansiyel

D ) Motor

Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

A ) Etkili şekilde korna çalmalıdır.

B ) Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.

C ) Durmalı, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.

D ) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir

Bir darbe sonucu kafadan yara almış kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Soluk yolu açık tutularak sevk edilir

B ) Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur

C ) Yarası sarılarak faaliyetine devam sağlanır

D ) Yaralı bölgeye sıcak pansuman uygulanır

Bayılma ile şokun ilk yardımında her ikisinde de yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vücut sıcaklığı düşürülür

B ) Kalp masalı uygulanır

C ) Suni solunum yaptırılır

D ) Şok pozisyonuna alınır

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

A ) Hareketli eklem bölgelerinde

B ) Hareketsiz eklem bölgelerinde

C ) Kemiklerin eklem bölgelerinde

D ) Derinin iç kısmında


Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

A ) Balata

B ) Amortisör

C ) Vites kutusu

D ) Diferansiyel

Marş motorunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratöre benzin göndermek

B ) Akürnülatörü şarj etmek

C ) Alternatöre akım vermek

D ) Motora ilk hareketi vermek
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?